Informacije o tvrtki:
MULTIPROFIL d.o.o
Kolodvorska 35
40320 Donji Kraljevec

Adresa Internet stranice: www.multialati.com
Adresa elektroničke pošte: info@multialati.com

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o, u daljnjem tekstu www.multialati.com

Info telefon: 385-921809250

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme telefonskih operatera www.multialati.com je radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Vikendom i blagdanima korisnička podrška je nedostupna.

Tvrtka je upisana u Uredu za gospodarstvo Međimurske Županije

MULTIPROFIL d.o.o
Kolodvorska 35
40320 Donji Kraljevec
Hrvatska (Croatia)

OIB: 88418592952
IBAN: HR1024840081107609898
Raiffeisen BANK
swift/bic: RZBHHR2X
PDV ID. BROJ: HR88418592952

Kontakt:
e-mail: info@multialati.com
tel: +385 921809250

Vlasnik tvrtke: Duh Zsolt

Matični broj: 04488229

OIB: 88418592952

 

Opće odredbe

Općim odredbama na našim internet stranicama omogućena je visoka razina zaštite krajnjem kupcu.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice www.multialati.com  u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda dostupnih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Svi podaci na internet stranici www.multialati.com  prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri. Točne informacije možete pronaći na stranicama proizvođača.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o ne želi i ne prihvaća primanje povjerljivih informacija od korisnika ili one koje se tiču vlasništva, preko ove Web stranice. Informacije ili materijali koji se pošalju tvrtki MULTIPROFIL d.o.o tretirati će se kao da nisu povjerljivi.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o pruža online uslugu putem internet stranice na domeni www.multialati.com, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od upravljanja sadržajem, pružanja informacijskih usluga, te provođenja novčanih transakcija.

Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat da je moguće da se dogodi da usluga bude prekinuta te zbog takvih slučajeva Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno i povremeno nedostupan ili  isključen.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice www.multialati.com. Korištenjem internetske stranice krajnji korisnici izričito se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja, te pristaju na korištenje internetske stranice www.multialati.com u skladu s njima i uvjetima poslovanja

Korištenjem  internetskih stranica trgovine www.multialati.com krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o, obrt za trgovinu poručuje krajnjem korisniku: ukoliko se s ovdje s taksativno navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, ne koristite naše internetske stranice.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukinuti i/ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da povremeno i katkada opet pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja, odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da se korisnik slaže s izmjenama koje se rade ili su promijenjene na stranicama www.multialati.com.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o ima pravo bilo kad izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i tehniku i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o ne odgovora za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica www.multialati.com

Stranica www.multialati.com je privatno vlasništvo. Sva dvostrana komunikacija i kontakti koji se odvijaju putem ovih internetskih stranica moraju biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju s internetske stranice www.multialati.com objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili krše prava bilo koga, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je prost ili na drugi način neprimjeren u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji bez izričitog, prethodnog pismenog odobrenja tvrtke  MULTIPROFIL d.o.o sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove internetske stranice u komercijalne svrhe.

 

Zaštita autorskog prava

Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim zakonom.

Svi materijali koji se nalaze na internetskoj stranici  www.multialati.com stvarno su pravo tvrtke MULTIPROFIL d.o.o a mogu se koristiti isključivo uz prethodno odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Svako kopiranje, prijenos, objava, konekcija ili izmjena internet stranice www.multialati.com nije dopušteno, BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE MULTIPROFIL d.o.o! Ukoliko se prekrše Opći uvjeti poslovanja i korištenja može doći do posljedičnog pokretanja parnice i postupaka te kazneni progon protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava svih oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži žig, dizajn te druge informacije na stranicama, odnosno materijale zaštićene autorskim pravom. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi ili sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u bilo kojem obliku. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, distribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke MULTIPROFIL d.o.o kao nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetskih stranica krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki MULTIPROFIL d.o.o vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima njihovo pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo tvrtki MULTIPROFIL d.o.o mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na svojoj internetskoj stranici www.multialati.com.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice www.multialati.com  isključivo na odgovornost njega kao krajnjeg korisnika tako da tvrtka MULTIPROFIL d.o.o ne jamči za moguće posljedice koje se mogu dogoditi korištenjem ili ulazom na internet stranicu www.multialati.com te koje mogu posljedično nastati. Također, www.multialati.com nije odgovorna za točnost, sadržaj te za bilo kakve informacije ili usluge za robu ili proizvode koji su objavljeni preko ove internet stranice

Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka MULTIPROFIL d.o.o nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži u krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka MULTIPROFIL d.o.o neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetsku stranicu. Tvrtka  MULTIPROFIL d.o.o zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve rasprave, diskusije, ocjene, komentari, poruke privatne naravi, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke MULTIPROFIL d.o.o mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka MULTIPROFIL d.o.o neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

 

Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku MULTIPROFIL d.o.o, njihove odgovorne osobe, zaposlenike od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

 

Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom bilo kad. Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje tvrtka  MULTIPROFIL d.o.o prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a tvrtka MULTIPROFIL d.o.o će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

MULTIPROFIL d.o.o je registrirani žig  tvrtke MULTIPROFIL d.o.o te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig tako izričito pridržana.

Stranica www.multialati.com je registrirana domena tvrtke MULTIPROFIL d.o.o.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o distributer je, ne izdavač sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o ne garantira za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja na svojim internet stranicama, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o nije odgovorna i ne garantira za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta ili izjave koja je objavljena na internetskoj stranici www.multialati.com, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke  MULTIPROFIL d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka  MULTIPROFIL d.o.o neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem internet stranice www.multialati.com . Na krajnjem korisniku leži odgovornost u cijelosti ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internet stranice www.multialati.com

Sjedište tvrtke MULTIPROFIL d.o.o je u 40320 Donji Kraljevec, Kolodvorska 35 u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica kod korištenja ovih internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Čakovcu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da svi sporovi koji bi mogli proizaći iz ovih Uvjeta u nadležnosti suda u Čakovcu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina krajnji korisnik bit će korišten termin kupac, u situaciji kada je između krajnjeg korisnika i tvrtke MULTIPROFIL d.o.o sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina tvrtka MULTIPROFIL d.o.o bit će korišten termin MULTIPROFIL d.o.o, dok se termin MULTIALATI koristi kao ime internet trgovine, web stranice.

 

Jezik

Trgovina www.multialati.com komunicira na hrvatskom književnom jeziku.

 

Cijene

Sve cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući porez na dodanu vrijednost PDV.

Proces upisivanja cijene na internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući da se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Cijena se posebno određuje za svaki proizvod. Kada se cijene unose na web stranicu, pošto se radi o ručnom unosu moguće su pogreške, jer nije moguće da se one računalnim programom unose automatizmom.

Takvi problemi se mogu dogoditi i za njih se www.multialati.com ispričava svojim kupcima ukoliko se dogode jer će ih biti prisiljena obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za online kupovinu. Ukoliko je sredstvo plaćanja kreditna kartica, ta naknada neće biti viša od iznosa koji moramo kao tvrtka platiti za obrađivanje transakcije.

 

Akcijska prodaja

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.omože provoditi akcijske prodaje na temelju odluka. Proizvodi na akciji su dostupni pod uvjetima koji su određeni svakom kupcu, po uvjetima koji se nude kao što je vremenski rok u kojem se akcija provodi, visina popusta te broj proizvoda i ukupna količina koja je dostupna.

Kad akcijska prodaja završi i kada budu količine akcijske robe prodane, trgovina www.multialati.com će prestati s prodajom robe koje više nema i kupci više neće moći slati narudžbe te se iste neće prihvaćati po prethodno ponuđenim uvjetima koji su bili u navedenom razdoblju.

www.multialati.com je ovlaštena u svakom trenutku odrediti rasprodaju, dnevne ili tjedne akcijske prodaje za pojedini proizvod ili grupu proizvoda.

 

Narudžba

www.multialati.com, web trgovina detaljno je na svojim stranicama izložila uputstva kako se registrirati i kupovati, a što možete pogledati ovdje:Kako kupovati na  www.multialati.com

Ukoliko se dogodi da zbog dnevnih priljeva poziva i narudžbi za pojedini proizvod da ga nema na skladištu i kupac dobije pogrešnu informaciju, www.multialati.com će u najkraćem roku takve situacije koje se mogu dogoditi brzo korigirati i osigurati kupcu da dobije traženi proizvod, osim ako navedeni proizvod proizvođač nema više na raspolaganju.

www.multialati.com će, ukoliko kupac ne može dobiti željeni proizvod, kupca kontaktirati te mu u slučaju nedostupnosti istog ponuditi najsličniji proizvod, a koji bi mogao zadovoljiti i kupca i supstituirati traženi proizvod.

Tvrtka MULTIPROFIL d.o.o zaštićuje se od posljedica i odgovornosti od situacija da ukoliko određenog proizvoda nema na skladištu, da je obvezna identični isporučiti, te za takve situacije ne može odgovarati. Narudžba Vas kao kupca je potvrđena i pravovaljana tek po izradi računa.

Odredbe o trajanju i raskidu ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

 1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti kupoprodajni ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja proizvoda od strane kupca. Pisanu obavijest o raskidu ugovora Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja. Preduvjet ovakvog raskida je da proizvod nije korišten.
 2. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača.
 3. Kupac ima pravo na povrat Proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju :
 4. Kada je isporučen Proizvod koji nije naručen;
 5. Kada je isporučen oštećeni Proizvod.
 6. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća prodavatelju dužan vratiti kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu: MULTIPROFIL d.o.o,Kolodvorska 35, 40320 Donji Kraljevec.

Krajnji korisnik koji je odlučio sklopiti ugovor s trgovinom www.multialati.com, a tiče se kupoprodaje robe i usluga koji je obavljen u dijelu da je roba isporučena te plaćena od strane kupca je jednokratan ugovor, a odnosi se na sve slučajeve i ugovore koji ne budu raskinuti.

Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između trgovine www.multialati.com i kupca.

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku: Obrazac za jednostrani raskid ugovora

U slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača o svojem trošku će poslati robu natrag trgovcu.

Potrošač isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku kakav je i isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava umanjen za iznos transakcijskih naknada banaka, manipulativnih troškova obrade narudžbe te troškova naknade transporta ukoliko je troškove transporta snosila tvrtka MULTIPROFIL d.o.o .

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu, trgovac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 15%.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, kupac će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 30%.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dokumentacije i dijelova, te ukoliko iste potrošač ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora kad je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, potrošač pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava.

Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju.

Potrošač je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od najviše osam dana od primitka pošiljke.

Potrošač je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti trgovca.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge jasne i razumljive izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda)  koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: MULTIPROFIL d.o.o,Kolodvorska 35, 40320 Donji Kraljevec.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti tvrtki MULTIPROFIL d.o.o na info broj ili mail adresu: info@multialati.com radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane trgovine www.multialati.com

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga www.multialati.com preporuča svojim kupcima:

 • vizualno  pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na internet stranici  www.multialati.com kada izaberete proizvod,
 • ukoliko  je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da se proizvod vrati i nipošto ne potpisujte dostavnicu koju Vam izdaje služba koja za nas izvršava uslugu dostave, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
 • ako ste preuzeli proizvod bez oštećenja, oprezno otpakirajte proizvod i skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici). U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja.
 • pregledajte dobro proizvod, ako ima bilo kakvih  oštećenja (npr. lom, ogrebotine na  proizvodu koju su moguće da nastanu  kod transporta, pogrešnog skladištenja) odmah obavijestite www.multialati.com i vratite proizvod, te ga nikako ne koristite, jer bilo kakvo korištenje ili uporaba proizvoda umanjilo njegovu vrijednost.
 • ukoliko proizvod nema oštećenja koja bi bila vidljiva, dobro pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte da li radi ili sl.) i ako niste zadovoljni robom odnosno proizvodom možete je vratiti, ali nemojte ga stavljati u uporabu, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje i uporaba  proizvoda umanjuje vrijednost proizvoda.

Uporaba proizvoda smatra se svako stavljanje u funkciju i korištenje proizvoda. Uporabom proizvoda umanjujete vrijednost istog, te će izvršiti obračun umanjenja vrijednosti proizvoda prema tablici B. Trgovina www.multialati.com  obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda. Iz tog razloga trgovina www.multialati.com neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za  proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera kako proizvod funkcionira, jer sama provjera kako proizvod funkcionira umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Od strane trgovine www.multialati.com preporuča se kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

Trgovina www.multialati.com  utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

Ukoliko ambalaža proizvoda koji se vraća nije oštećena ne umanjuje se vrijednost i iznos povrata.

U slučaju da se bilo koji proizvod vraća bez originalne ambalaže umanjuje se cijena proizvoda za 30 %.

Ako proizvod nije korišten, već je isključivo isprobana funkcionalnost neće biti umanjenje povrata. Ukoliko su navedeni proizvodi oštećeni ili korišteni umanjenje će biti ovisno o procjeni službenog servisa.

Ostalo; ovisno o procjeni servisa ili dobavljača.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), trgovina www.multialati.com  ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Trgovina www.multialati.com odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima, a naročito Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Trgovina www.multialati.com  u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornje tablice.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na objavljenim zakonima o pravima potrošača na službenim stranicama Narodnih Novina: Zakoni o zaštiti potrošača

 

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju nezadovoljstva možete uputiti prigovor www.multialati.com.

Trgovina  www.multialati.com vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 0921809250, putem maila info@multialati.com. Zbog što bržeg i kvalitetnijeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, navedite svoje korisničko ime, broj narudžbe i broj računa. Trgovina www.multialati.com će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor će Vam po Zakonu  stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimanja prigovora.

Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova ako imate problem s nečim što ste kupili na internetu, putem ORS platforme možete postići izvan sudsku nagodbu. Ovim web-mjestom možete se koristiti samo ako živite u EU-u te ako trgovac ima poslovni nastan u EU-u.

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS: http://ec.europa.eu/odr

Trgovina www.multialati.com  putem svoje internet stranice obavještava kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost preuzimanja EE otpada (električnog i elektroničkog otpada) po sistemu jedan za jedan i to na adresiMULTIPROFIL d.o.o,Kolodvorska 35, 40320 Donji Kraljevec.

 

Načini plaćanja

Trgovina www.multialati.com Vam osigurava najnižu cijenu za gotovinsko i virmansko plaćanje .Trgovina www.multialati.com Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1 – Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:

Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, kada Vam proizvod stigne i kad ga pogledate. Plaćanje pouzećem se vrši  u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač će Vam ostaviti  obavijest da je pošiljka stigla, kao i kontakt i upute o daljnjem postupanju i preuzimanju  pošiljke.

2 – Virmansko plaćanje

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Osim ako nije drukčije ugovoreno, ako trgovac zahtijeva ili izričito uvjetuje kupnju proizvoda ili pružanje usluge djelomičnim ili ukupnim jednokratnim ili obročnim predujmom, dužan je potrošaču prigodom isporuke proizvoda ili pružene usluge obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda ili pružanja usluge, ako je rok isporuke proizvoda ili pružanja usluge dulji od 30 dana.

U slučaju da trgovac ne može isporučiti proizvod dužan je vratiti potrošaču uplaćeni predujam te obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je nastupilo zakašnjenje.

Ukoliko je ugovoreno plaćanje sa predujmom, tada se dio predujma, koji ne prelazi 10% od vrijednosti kupljene robe, smatra kaparom, sukladno čl. 303. Zakona o obveznim odnosima te Prodavatelj ima pravo zadržati kaparu u slučaju da Kupac odustane od kupnje.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo Vam naručene proizvode.

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti na našoj adresi MULTIPROFIL d.o.o,Kolodvorska 35, 40320 Donji Kraljevec.

Prilikom osobnog preuzimanja, na Vama je da  provjerite da li je  roba spremna za preuzimanje na broj telefona:0921809250, a kada dođete po proizvod donesite kopiju računa koji ste prethodno dobili na Vašu e-mail adresu. U slučaju da sami dolazite po proizvod, dostava se ne naplaćuje.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplata bude proknjižena i zavedena (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan), pa Vas isto tako molimo da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 0921809250

Radno vrijeme skladišta:

Ponedjeljak – petak: 08:00-16:00

 

Jamstvo I Servisi

Potrebni koraci do brzog i neometanog administriranja u vezi s jamstvom

 • Provjerite da je Vaš uređaj stvarno neispravan !

– Provjerite kabel za napajanje

– Ugasite pa ponovo upalite uređaj

– Provjerite koristite li uređaj na ispravan način

 • Pripremite dokumentaciju koja je potreban za ostvarivanje prava na jamstvo!

– Dokaz o kupnji: originalni račun ili kopiju računa,

 • Kontaktirajte nas ukoliko proizvod ne radi!
 • Pošaljite Vaš uređaj u najbliži ovlašteni servis!

Robne marke koje zastupamo podliježu različitim uvjetima i pogodnostima ovlaštenih servisa. Molimo Vas da se u svakom slučaju informirate o konkretnim uslugama kod ovlaštenog servisa, budući da u mnogim slučajevima usluge servisa uključuju i dostavu uređaja poslanog na servis. U slučaju kvara velikih kabastih uređaja, većina servisa za vrijeme jamstvenog roka osigurava besplatan popravak uređaja na licu mjesta ili ako to nije moguće, organizira prijevoz istih na servis.

 • Pričekajte obavijest servisa o završenom popravka!

Vrijeme popravka zavisi o pojedinom uređaju i složenosti kvara uređaja. Popravak u svakom slučaju otklanja ovlašteni servis. Ukoliko ste pokvareni uređaj predali nama, vrijeme popravka se uvećava za vrijeme slanja od nas do ovlaštenog servisa. Jamstvo na uređaje, u slučaju slanja istih na servis u jamstvenom roku, produžuje se za vrijeme koje je uređaj proveo na servisu. Ukoliko servis ne otkrije mehaničko oštećenje uređaja, odnosno ukoliko utvrdi da je do oštećenja došlo nepravilnim rukovanjem ili je grešku u softwareu prouzročio virus jamstvo se ne produžava, a može se i poništiti. Upite u vezi s povratkom uređaja sa servisa, uputite direktno servisu na koji ste predali uređaj na servisiranje.

 

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod i uvjetovani su od strane proizvođača proizvoda, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača trgovina www.multialati.com  smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te se držite uputstva koja je naložio proizvođač u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Jamstveni list vrijedi uz predočen račun o kupovini proizvoda u trgovini  www.multialati.com i valjanost jamstva vrijedi od datuma izdavanja računa trgovine www.multialati.com.

 

Kontakt centralnog servisa trgovine www.multialati.com :

Kolodvorska 35, 40320 Donji Kraljevec

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka: 8-16  (blagdanima servis ne radi)

Broj telefona: 0921809250, info@multialati.com

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 0921809250 ili putem e-maila: info@multialati.com

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

Pristupanjem i uporabom Internetskih stranica trgovine www.multialati.com , korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe trgovine www.multialati.com internetskih stranica. Ukoliko korisnik s istim  nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice trgovine www.multialati.com.

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje:

Izjava o zaštiti osobnih podataka

 

Ove opće uvjete možete preuzeti u pdf formatu klikom na ovu poveznicu (link):

Opći uvjeti prodaje  www.multialati.com